LeerMaatWerk richt zich op groei van het menselijk kapitaal.

De groei van het menselijk kapitaal van een organisatie dat is onze prioriteit. Door het implementeren van Human Capital Engineering verbeteren de vaardigheden, kennis en ervaring van de medewerkers in jouw organisatie.
Het is onze overtuiging dat Human Capital de drijvende kracht is van jouw business.

Wat is Human Capital Engineering?

Human Capital Engineering is het beheren van menselijk kapital (human capital) gericht op het verbeteren van werkomgeving, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en prestaties. Hiervoor zetten wij troaching, de nieuwste technologieën en data-analyse in. In plaats van alleen te concentreren op het aannemen en behouden van medewerkers, richten wij ons met Human Capital Engineering op het verbeteren van hun eigenwaarde en meerwaarde voor zichzelf en de organisatie.

De 3 pijlers van Human Capital Engineering:

Leiderschap is verantwoordelijk voor cultuur en resultaat in een organisatie. Daarmee is leiderschap de doorslaggevende factor in het succes van Human Capital Engineering

Samenwerken is key in elke organisatie. Zonder samenwerken geen succes en geen sfeer. Daarmee is samenwerken de pijler die zorgt voor duurzaamheid in het succes van Human Capital Engineering

HRM zorgt ervoor dat de organisatie overeind blijft. Het is de zowel de vinger aan de pols als de first responder. 
Daarmee is Human Resources de pijler die zorgt voor stabiliteit en continuïteit in het succes van Human Capital Engineering

Human Capital Engineering is niet iets dat wij doen, het is de drijvende kracht achter uw business!

Human Capital Engineer

Men zegt over ons

Heeft u een vraag over Human Capital Engineering of over LeerMaatWerk? Vraag het Charlie Bot!