Dilemmatraining PURE-SMART-TEAM

Brengen we individuen bij elkaar zien we verschillende talenten en bepaalde capaciteiten. Willen we bewust de samenwerking bevorderen dan is het zaak de individuele krachten, kwaliteiten en achtergronden te bundelen en een gezamenlijk resultaat in het vooruitzicht te stellen. Door het samenwerken, saamhorigheid en groepsgevoel, kan een team meer bereiken dan de individuen samen.
De kracht van het samenwerken ligt dus juist in het teamverband, in het samenwerken zelf.

De PURE-SMART-TEAM-methode van LeerMaatWerk levert 2 resultaten op.

– Enerzijds versnelt het de groepsvormingsfases.
– Anderzijds maakt het de teamleider bewust van hoe controle en interventie op het teamvormingsproces
van zijn team het meest efficiënt werkt.

PURE-SMART-TEAM is voor de leden van één team. Die leden gaan in één trainingsmoment intensief met
elkaar bezig en worden geconfronteerd met de krachten en zwaktes van zichzelf en van andere
teamleden. Door de intensiteit ontstaat een snelkookpan effect. Heldere programmastructuur, externe druk
en direct beschikbare expertise dragen bij aan een parabolische ontwikkeling in het denk- en
besluitvormingsproces van de teamleden. In de snelkookpan krijgen de teamleden te maken met voor hun
onbekende dilemma’s /opdrachten. Door het onbekende in het dilemma kan het teamlid geen gebruik
maken van zijn referentiekader (thalamus). Dit is een belangrijk deel van de middenhersenen dat een
verbinding vormt tussen emotie en besluit. Omdat het teamlid dit verbindingsstation in de hersenen niet
kan gebruiken, vanwege de onbekendheid van het dilemma, gaat hij automatisch gedrag vertonen (sturen
op emotie). Dit is de meest primaire gedragsvorm van het teamlid.

0,00

Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

deel deze content