Teamtraining de LeerMaatWerk methode

Onze teamtrainingen zijn gebaseerd op voor de deelnemer onbekende dilemma’s. Met onze methode schakelen wij zoveel mogelijk het referentiekader (de thalamus) van de deelnemer uit. De thalamus is een belangrijk deel van de middenhersenen dat een verbinding vormt tussen emotie en besluit. Door de thalamus buitenspel te zetten gaan de deelnemers automatisch gedrag vertonen. Dit is de meest primaire gedragsvorm van de deelnemer. In de training begeleiden en trainen wij de deelnemers in het ontwikkelen van automatisch effectief gedrag. Zo leert de deelnemer altijd bij te dragen aan de teamdoelen ook als hij automatisch reageert.

Werken in een team en toch jezelf zijn. Resultaten halen door de kracht van diversiteit.

Teamtraining LeerMaatWerk

"samenwerken is zoveel meer dan alleen samen werken."

PURE

Positive

Unique

Relevant

Ethical

SMART

Specific

Measurable

Attainable

Realistic

Time(bound)

TEAM

Together

Everyone

Achieves

More

Teamtraining aan de hand van de pure smart team waarden.

De “PURE SMART TEAM” waarden lopen als rode draad en vormingsdoel door de teamtrainingen en worden op diverse terugkoppelmomenten en zeker in de intervisieronden gebruikt om de leerwinst te bepalen en te borgen.

leermaatwerk de ontwikkel-oplossing die altijd WERKT.

Jouw organisatie is uniek door de mensen die er werken. Daarom is er geen standaard aanbod mogelijk.  Wij maken elk traject op maat, zodat de grootste leerwinst wordt geboekt.

PURE : Ik doe ertoe. Ik mag er zijn. Ik laat anderen in hun waarde.

SMART : Ik maak afspraken die ik na kom. Ik maak goede afwegingen.

TEAM : ik lever een constructieve bijdrage. samen komen we verder dan ik alleen.

De resultaten van onze teamtraining.

Door het uitschakelen van het referentiekader denkt de deelnemer in een patroon van emotie en besluit. Door de deelnemer te trainen in welk eigen gedrag wel en geen effect heeft en door daarop te reflecteren ontwikkelt de deelnemer effectief automatisch gedrag. Dit heeft een positieve invloed op alle dagelijkse situaties waar de deelnemer mee te maken krijgt. 

Werken in een team en toch jezelf zijn. Resultaten halen door de kracht van diversiteit.

Teamtraining LeerMaatWerk

"samenwerken is zoveel meer dan alleen samen werken."

LeerMaatWerk teamtraining bouwstenen

Het best samenwerkende team met de beste teamresultaten is:

1. Overtuigd van de organisatie doelstellingen.
2. Bewust van de bijdrage die zij daarin als individu en team leveren.
3. Een divers gezelschap met verschillende talenten.
4. Eigenaar van de uitvoering, de kwaliteit en het resultaat.
5. Staat open voor kritiek

In een behoefte onderzoek kijken we samen naar de mogelijke ontwikkeling in jouw team en hun werk-situatie. Samen gaan we voor de best mogelijke omgeving waarin het team zo goed mogelijk kan presteren. Met het team gaan we voor het beste samenwerkingsverband waarmee een zo succesvol mogelijke prestatie kan worden geleverd. We gebruiken ervarend leren als basis waarin wij altijd pragmatisch en efficient werken.

Altijd worden wij ervaren als een aanjager van de team resultaat gerichtheid door sommige teamleden worden we soms als confronterend ervaren. Tot nu toe boekt elk team dat een leermaatwerk-traject of een LeerMaatWerk-training heeft doorlopen betere resultaten.

Wil je weten wat wij voor team of organisatie kunnen betekenen neem dan contact op!

Samenwerken is veel meer dan samen werken want,

Samenwerken is de basis van de beste prestaties!

Wat kunnen wij voor jouw team of organisatie betekenen?
samenwerken en gedrag LeerMaatWerk

Samenwerken & gedrag

Door met onbekende dilemma's geconfronteerd te worden komt automatisch gedrag naar de voorgrond. Je ervaart of je automatisch gedrag ook effectief.

Battlefieldtour Hürtgenwald

battlefieldtour

De praktijksituatie van managers zijn verrassend gelijk aan die van militaire leiders. Beide moeten doelen bereiken en omgaan met de omstandigheden. Managementboeken bestaan enkele tientallen jaren en hebben allemaal dezelfde oorsprong namelijk de vastlegging van militair leiderschap die al vanaf 2000 geleden bestaat. Waarom dan niet op locatie van krijgshistorie leren van de leiders uit WOII.​

De concurrent van jezelf

Ontsluit de kracht van optimaal samenwerken door op een unieke manier in de spiegel te kijken. Haal tegelijkertijd je concurrent in. 1 etmaal met je team in de snelkookpan en je hebt de optimale uitgangspositie voor het in de markt zetten van een nieuwproduct, het doorvoeren van verandering en of het verbeteren van processen.

Men zegt over ons

LeerMaatWerk Human Capital Engineers

volg ons